Проектні роботи

Компанія займається проектною діяльністю: виконує електронні плани ліквідації аварій за допомогою програмного комплексу «Вентиляція шахт», розробляє проекти протипожежного захисту, а також супроводжує компанії й пропонує аутсорсінг у сфері охорони праці.

Проектні роботи

Компанія займається проектною діяльністю: виконує електронні плани ліквідації аварій за допомогою програмного комплексу «Вентиляція шахт», розробляє проекти протипожежного захисту, а також супроводжує компанії й пропонує аутсорсінг у сфері охорони праці.

Наша компанія виконує електронні плани ліквідації аварій за допомогою програмного комплексу «Вентиляція шахт», призначеного для вирішення на комп’ютері широкого класу задач провітрювання шахт, тунелів і метрополітенів (далі шахт), розрахунку аварійних вентиляційних режимів, розробки планів ліквідації аварій, ефективної обробки результатів депресійних зйомок , проектування реконструкції вентиляційних систем.

Програмний комплекс «Вентиляція шахт» включає наступні взаємопов’язані компоненти:

– програмне забезпечення для вирішення прикладних завдань;
– графічний редактор для створення, коригування бази даних (комп’ютерних схем вентиляційних мереж шахт) і наочного представлення результатів розрахунків;
– систему управління базою даних шахт;
– довідково-інформаційні бази даних для розрахунку та уточнення параметрів вентиляторів, аеродинамічних опорів гірничих виробок і вентиляційних споруд, визначення характеристик пожежі, оптимальних маршрутів руху і т.д;
– генератор табличних звітів;
– програми для друку схем вентиляції шахт і їх фрагментів. При друку схем можливо виділяти гірничі виробки різних типів, вентиляційні споруди, напрям повітряних струменів, а також демонструвати витрати, швидкість повітря, депресії, довжину, перетин та інші параметри гірничих виробок.

При аналізі аварійних ситуацій та рішень задач ПЛА передбачено побудову та подання на схемах зон пожежних газів, маршрутів руху і т.д.
Робота з програмним забезпеченням зводиться до виклику на екран діалогових вікон, що містять інформацію про елементи шахтної вентиляційної мережі і певні операції з нею, розрахунки за заданими алгоритмами і представленням результатів у тій чи іншій формі.

При цьому використовуються практично усі засоби Windows для управління розташуванням і розмірами вікон, які допомагають організовувати роботу на екрані.

Тільки наша компанія співпрацює з розробниками програми і має право виконувати плани ліквідації аварій за допомогою програмного комплексу «Вентиляція шахт».

Наша компанія розробляє проекти протипожежного захисту (ППЗ) для вугільних та залізорудних шахт, кар’єрів, дробильних фабрик, рудо-збагачувальних фабрик, комплексів циклічно-потокової технології, а також інших підземних виробок.

Згідно з Правилами безпеки, кожна шахта, яка знаходиться або у процесі будівництва, або вже в експлуатації, з метою підготовки її до ліквідації можливих пожеж повинна бути забезпечена протипожежним захистом і, відповідно, проектом протипожежного захисту.

Ці проекти повинні передбачати протипожежний захист як поверхневого комплексу шахти, так і всіх підземних виробок. У проектах протипожежного захисту шахт передбачається використання для цілей пожежогасіння всіх діючих водовідливних магістралей, водопроводів, зрошувальних систем, повітропроводів, спеціальних протипожежних трубопроводів.

У всіх підземних виробках шахт необхідно мати засоби пожежогасіння: вогнегасники, пісок та ін. Для того, щоб попередити загоряння шахтних споруд, необхідно при їх зведенні застосовувати вогнетривкі матеріали, ступінь вогнестійкості яких повинна бути не нижче вимог, передбачених Правилами безпеки.

Якщо для кріплення підземних виробок шахти застосовуються металеві або залізобетонні кріплення, то дерев’яні затяжки застосовуватися не повинні. Особлива увага при налаштуванні протипожежного захисту шахт повинна бути приділена захисту стволів шахт або штолень, за якими подають свіже повітря в шахту.

Наша компанія має штат висококваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом роботи у сфері охорони праці. Наші фахівці забезпечать максимальний рівень послуг, що надаються. На сьогоднішній день ми успішно управляємо системою охорони праці у багатьох організаціях різних форм і сфер діяльності.

Супровід по аутсорсінгу охорони праці (ОП) включає наступні послуги:

– розробку нормативних документів (інструкцій, наказів, журналів і т.д);
- проведення інструктажів;
- навчання працівників, проведення перевірок знань;
- контроль виконання вимог в області охорони праці;
- супровід перевірок контролюючих інстанцій.